۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

GoogleLookup امکان جدید در Google Doc

با GoogleLookup  میتوانید اطلاعات مختلف راجع به هرشخصیت مشهور، شهرها ، کشورها، علم , هنر و همه چیز را بدون جستجو در فرم صفحه گسترده(SpreadSheet) به دست آورید.
فرمت این دستور به صورت زیر است:
=GoogleLookup(“entity” ; “attribute”)
 برای مثال اگر بخواهیم جمیعت شهر تهران را در فرم خود داشته باشیم از دستور زیر استفاده میکنیم:
=GoogleLookup(“ Tehran” ; “population”)